Zgłoszenie do projektu
Zgłoszenia może dokonać osoba pełnoletnia będąca opiekunem uczestników projektu, tzw. mentorem,
np. nauczyciel, wychowawca, bibliotekarz, rodzic.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest zakup pakietu sześciu książek w promocyjnej cenie 90 zł (50% rabatu od sugerowanej ceny detalicznej).
Zakup jednego pakietu upoważnia do otrzymania maksymalnie trzydziestu egzemplarzy bezpłatnych "Łamigłówek Literackich".

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać skan/zdjęcie e-mailem (2ezop@wp.pl) lub oryginał pocztą (Agencja Edytorska EZOP, Al. Zjednoczenia 1/226, 01-829 Warszawa).

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 września 2018 r.