ilustratorzy

Zdzisław Witwicki

Urodzony w podwarszawskim Pruszkowie ukończył ASP w 1955 roku na Wydziałach Malarstwa i Grafiki, gdzie studiował pod kierunkiem Tadeusza Kulisiewicza. Pozostał wierny malarstwu i grafice, chętnie wyprawiając się w świat ilustracji książkowej. Był wieloletnim redaktorem graficznym w Naszej Księgarni.

Ma w swoim dorobku ponad 70 zilustrowanych książek i ponad 200 wystaw krajowych i zagranicznych m.in. w Bratysławie, Bolonii, Lipsku, Londynie, Tokio, Moskwie, Wiedniu, Pekinie, San Paulo. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień za grafikę książkową, także międzynarodowych m.in. PTWK (1961, 1966), Złoty Medal w San Paulo (1965), wyróżnienie w konkursie „Najpiękniejsze Książki Świata” (Frankfurt 1965). Za swoją twórczość ilustracyjną został uhonorowany m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1974), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (1983), Medalem IBBY (2001).

Dla Ezopa zilustrował bajkę Zofii Beszczyńskiej „Tajemnicza ścieżka”.