ilustratorzy

Adam Kilian

50 lat temu zdradził architekturę dla rysunku i scenografii.
I od tej chwili jego ołówek scenografa, ilustratora i twórcy filmów
animowanych nieprzerwanie zaludnia świat wyobraźni Polaków.
Ali-Baby i Sindbady, Pinokie i Rumcajsy, Jacki i Agatki
oraz Plastusie rysowane rozpoznawalną, nieco dziecięcą Kilianową
kreską wprowadzają w magiczny krąg literatury i teatru lalek kolejne
pokolenia najmłodszych. Droga kadeta Adama Kiliana ze Lwowa
do warszawskiego teatru "Lalka" wiodła przez Kazachstan, a potem
z armią generała Andersa przez Irak, Palestynę i Wielką Brytanię.
Po dotarciu do Polski, od 1947 roku przemierzył też Kilian cały szlak
literatury dziecięcej i teatralno-dramatycznej: od Szekspira
i Bogusławskiego, poprzez Słowackiego, Fredrę i Wyspiańskiego,
po Zofię Kossak, Szelburg-Zarembinę, Brylla, Chotomską,
Grochowiaka i Ficowskiego. Jego wędrówki zaowocowały 50
książkami dla najmłodszych oraz blisko 300 spektaklami
dla młodszych i starszych!
Dla "Ezopa" zilustrował "Zielonego wędrowca" L. Bardijewskiej.