FAQ

Dlaczego warto przystąpić do projektu „Nasza Mała Biblioteka”?

Główne założenia projektu to promocja czytania wśród najmłodszych i budowa relacji między wszystkimi uczestnikami przedsięwzięcia: uczniami, nauczycielami, bibliotekarzami, rodzicami i wydawcami. Pragniemy zaprezentować przykłady wartościowych słoweńskich, litewskich i polskich książek dla dzieci w niebanalny i niestandardowy sposób. Służyć temu będą dedykowane „Łamigłówki Literackie”, a także szereg działań realizowanych w szkołach, bibliotekach, a także w warszawskim Teatrze Lalka. Projekt spełnia również ideę międzynarodowej współpracy, której istotnym punktem będzie spotkanie wszystkich autorów książek z dziećmi. Warto zatem przystąpić do projektu ze względu na jego ciekawy, innowacyjny charakter oraz bogaty program wydarzeń kulturalnych.

Kto może być opiekunem uczestników projektu i zgłosić chęć udziału w projekcie grupy lub klasy dzieci?

Opiekunem może zostać osoba dorosła, mająca pod swoją opieką grupę (od trzech osób) dzieci w wieku 7-9 lat. Może to być nauczyciel wychowania początkowego, wychowawca klasy, nauczyciel opiekujący się dziećmi w świetlicy szkolnej lub w domu kultury, a także bibliotekarz, jeżeli w jego bibliotece organizowane są cykliczne zajęcia dla dzieci; może to być też rodzic.

Czy „Łamigłówki Literackie” są bezpłatne?

Tak, „Łamigłówki Literackie” są bezpłatne. Otrzymuje je każdy uczestnik projektu.

Czy do każdego zakupionego pakietu książek dołączane są „Łamigłówki Literackie”?

Tak, do każdego zakupionego zestawu książek wydawca dołączy „Łamigłówki Literackie”, a w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość otrzymania do trzydziestu egzemplarzy „Łamigłówek” przy zakupie jednego zestawu książek.

Kiedy i na czyj koszt wydawca dostarczy zamówione pakiety książek wraz z „Łamigłówkami Literackimi”?

Zamówione pakiety książek i „Łamigłówki Literackie” zostaną dostarczone na koszt wydawcy, pod adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym do projektu. Zamówienia będziemy realizować od października 2015 r.

Co powinni zrobić uczestnicy projektu, by wziąć udział w towarzyszących projektowi wydarzeniach kulturalno-literackich?

Przygotowane we współpracy z warszawskim Teatrem Lalka warsztaty i spektakle teatralne będą się odbywać na scenie, a także w foyer teatru i pracowniach teatralnych. Warsztaty zostaną przeprowadzone w ciągu trzech dni dla dwu-trzech ok. pięćdziesięcioosobowych grup dzieci dziennie. Natomiast każdy z trzech zaplanowanych spektakli będzie grany tylko raz. Aby wziąć w nich udział opiekunowie uczestników projektu powinni wcześniej zgłosić chęć udziału w danym wydarzeniu, wypełniając odpowiedni formularz, który będzie dostępny na stronie Agencji Edytorskiej Ezop. Jest to niezbędne, gdyż liczba miejsc na poszczególne wydarzenia jest ograniczona (widownia Teatru Lalka mieści 180 osób).

Jaka jest przewidywana cena jednego pakietu książek?

Przewidywana cena całego pakietu książek to 90 zł. Jest to cena promocyjna z 50% rabatem od ceny detalicznej i obowiązuje tylko przy zakupie wszystkich sześciu tytułów. Przy zakupie pojedynczych tytułów (co w wyjątkowych sytuacjach jest możliwe) cena jest ustalana indywidualnie.

Czy w momencie przystąpienia do projektu, udział we wszystkich działaniach towarzyszących (konkursy, warsztaty, spotkania teatralne, pomysły na przedsięwzięcia realizowane w szkołach) jest obowiązkowy?

Nie, udział we wszystkich działaniach związanych z projektem jest dobrowolny i zależy jedynie od samych uczestników.

Czy opiekunowe mogą wdrażać w szkołach lub innych miejscach, w których będzie realizowany projekt, własne inicjatywy związane z projektem?

Jako współrealizator projektu pozostawiamy opiekunom wolną rękę w inicjowaniu różnych działań związanych z „Naszą Małą Biblioteką”. Podsuwamy pomysły - np. lekcja na temat trzech europejskich krajów, z których pochodzą książki objęte projektem. Jednakże za ostateczny kształt działań odpowiedzialni są opiekunowie, którzy spełniają rolę mentorów.

Czy będą przygotowane przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania przez opiekunów grup?

Tak, pomysły i przykładowe scenariusze zajęć związane z udziałem w projekcie „Nasza Mała Biblioteka” będą dostępne na stronie wydawcy.

Czy uczestnicy będą mogli przesyłać materiały i informacje o działaniach realizowanych w swoich szkołach polskiemu wydawcy?

Tak, oczywiście. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie informacje, materiały, artykuły, zdjęcia i uwagi. Za zgodą uczestników będziemy umieszczać te informacje na profilu FB „Naszej Małej Biblioteki”.

Czy uczestnicy projektu będą mogli liczyć na pomoc w realizacji zadań związanych z projektem?

Oczywiście, przez cały czas trwania projektu, na każdym jego etapie będziemy w stałym kontakcie z opiekunami grup, podsuwając pomysły, odpowiadając na pytania i służąc pomocą w rozwiązaniu ewentualnych problemów, a także motywując do zrealizowania założonych w projekcie zadań.

Czy do projektu mogą przystapić zainteresowani z całej Polski?

Tak, oczywiście. Związane z projektem książki, „Łamigłowki literackie” , konkursy i działania realizowane we współpracy z opiekunami grup np. list niespodzianka czy wymiana bohaterów literackich, skierowane są do wszystkich szkół podstawowych na terenie Polski. Należy jednak pamiętać, że miejscem spotkań teatralnych i warsztatów organizowanych w ramach projektu jest warszawski Teatr Lalka.