FAQ

1. Dlaczego warto przystąpić do projektu „Nasza Mała Biblioteka”?
Główne założenia projektu to promocja czytania wśród najmłodszych i budowa relacji między wszystkimi uczestnikami przedsięwzięcia: dziećmi, nauczycielami, bibliotekarzami, rodzicami i wydawcami. Pragniemy zaprezentować przykłady wartościowych słoweńskich, łotewskich, estońskich i polskich książek dla dzieci w niebanalny i niestandardowy spsoób. Służyć temu będą „Łamigłówki Literackie”, a także szereg działań realizowanych w przedszkolach, szkołach, bibliotekach i domach kultury. Projekt spełnia również ideę międzynarodowej współpracy, której istotnym punktem będzie spotkanie twórców książek z dziećmi. Warto zatem przystąpić do projektu ze względu na jego ciekawy, innowacyjny charakter oraz bogaty program działań kulturalnych.

2. Czy do udziału w projekcie mogą zgłaszać się placówki, które nie uczestniczyły w pierwszej edycji „Naszej Małej Biblioteki”?
Tak, oczywiście. Projekt jest kontynuowany, jednak druga edycja to nowe książki, nowe „Łamigłówki Literackie”, nowe konkursy, nowe oficyny wydawcznicze i w końcu - nowi uczestnicy.

3. Czy do projektu mogą przystąpić zainteresowani z całej Polski?
Tak, oczywiście. Związane z projektem książki, „Łamigłówki Literackie”, konkursy i działania realizowane we wspópracy z opiekunami grup np. Wymiana Bohaterów Literackich czy Robimy film!, skierowane są do wszystkich uczestników na terenie Polski. Należy jednak pamiętać, że spotkania autorskie i warsztaty odbędą się w Krakowie, Poznaniu i Warszawie.

4. Kto może być opiekunem uczestników i zgłosić chęć udziału w projekcie grupy lub klasy dzieci?
Opiekunem może zostać osoba dorosła, mająca pod swoją opieką grupę dzieci w wieku 5-8 lat. Może to być nauczyciel wychowania początkowego, wychowawca klasy, nauczyciel opiekujący się dziećmi w świetlicy szkolnej lub w domu kultury, a także bibliotekarz, może to być też rodzic.

5. Czy „Łamigłówki Literackie” są bezpłatne?
Tak, „Łamigłówki Literackie” są bezpłatne. Otrzymuje je każdy uczestnik projektu.

6. Czy do każdego zakupionego pakietu książek dołączane są „Łamigłówki Literackie”?
Tak, do każdego zestawu książek wydawca dołączy maksymalnie do 30 egz. „Łamigłówek Literackich”.

7. Kiedy i na czyj koszt wydawca dostarczy zamówione pakiety książek wraz z „Łamigłówkami Literackimi”?
Zamówione pakiety książek i „Łamigłówki Literackie” zostaną dostarczone na koszt wydawcy, pod adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym do projektu. Zamówienia będziemy realizować od września 2018 r.

8. Jaka jest cena jednego pakietu książek?
Cena całego pakietu książek to 90 zł brutto. Jest to cena promocyjna z 50% rabatem od ceny detalicznej i obowiązuje tylko przy zakupie wszystkich sześciu tytułów. Przy zakupie pojedynczych książek (co w wyjątkowych sytuacjach jest możliwe) obowiązuje cena ze sklepu internetowego wydawcy www.ezop.com.pl.

9. Czy w momencie przystąpienia do projektu udział we wszystkich działaniach towarzyszących (konkursy, zabawy, warsztaty, spotkania) jest obowiązkowy?
Nie, udział we wszystkich działaniach związanych z projektem jest dobrowolny i zależy jedynie od samych uczestników.

10. Czy opiekunowie uczestników mogą wdrażać w placówkach własne inicjatywy związane z projektem?
Tak. Jako współrealizator projektu pozostawiamy opiekunom wolną rękę w inicjowaniu różnych działań związanych z „Naszą Małą Biblioteką”. Ostatecznie bowiem to opiekunowie, którzy spełniają rolę mentorów, są odpowiedzialni za przebieg projektu w danej placówce.

11. Czy uczestnicy będą mogli przesyłać polskiemu wydawcy materiały i informacje o działaniach realizowanych w swoich placówkach?
Tak, oczywiście. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie informacje, materiały, artykuły, zdjęcia i uwagi. Za zgodą uczestników projektu będziemy umieszczać te informacje w internetowych mediach społecznościowych poświęconych „Naszej Małej Bibliotece”.

12. Czy uczestnicy projektu będą mogli liczyć na pomoc w realizacji zadań związanych z projektem?
Oczywiście, przez cały czas trwania projektu, na każdym jego etapie będziemy w stałym kontakcie z opiekunami grup, podsuwając pomysły, odpowiadając na pytania i służąc pomocą w rozwiązaniu ewentualnych problemów, a także motywując do zrealizowania założonych w projekcie zadań.