autorzy

Tadeusz Nyczek

Krakowianin z pochodzenia i powołania, ostatnio przemieszkujący w Warszawie.
Krytyk teatralny, literacki i sztuk plastycznych; eseista, felietonista;
reżyser telewizyjny.
Ukończyl polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (1970). Od czasów
studenckich towarzyszył swoim piórem i merytoryczną poradą najpierw teatrom
alternatywnym, a potem zawodowym (m.in. T.im. Kochanowskiego w Opolu, T.
Współczesny w Warszawie, T. im. Słowackiego, a od 2002 r. Stary Teatr w
Krakowie); od 1984 roku jest wykładowcą na Wydziale Reżyserii krakowskiej
PWST. W latach 1984-93 prowadził w Krakowie galerie sztuki "Inny Swiat", w
latach 1997-2001 byl dyrektorem programowym studia producenckiego "Pro
Arte". Jako redaktor pracowal w czasopismach m.in.: "Pismo", "Arka", od 2002
r. "Przekrój".
Jest autorem ponad 1000 esejów, atrykułów krytycznych i felietonów, które
ukazywały się na łamach dzienników, pism literackich i teatralnych. Ma w
swoim dorobku 13 książek o problemach literatury, teatru i malarstwa. Dla
EZOPA napisal "Alfabet teatru dla analfabetów i zaawansowanych", wyróżniony
nagrodą Biblioteki Raczyńskich i PTWK "Książka Wiosny 2002".