autorzy

Joanna Papuzińska

Joanna Papuzińska to człowiek instytucja. Jako pisarka, historyk i krytyk literacki, profesor akademicki, publicystka i organizatorka wielu międzynarodowych sympozjów i konferencji na temat literatury dla dzieci jest zarazem teoretykiem i praktykiem promocji czytelnictwa w Polsce.

Urodziła się w Warszawie, gdzie na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła Wydział Dziennikarski i dziś pracuje jako profesor. Jest założycielką i długoletnim redaktorem naczelnym (1991–2002) czasopisma „Guliwer”, poświęconego problemom literatury dla dzieci i młodzieży. Jest także współorganizatorem prowadzonej od lat 90 akcji „Kufer z książkami”, promującej najbardziej aktywne biblioteki.

W dorobku J. Papuzińskiej znalazło się także blisko 20 poetyckich i prozatorskich książek dla dzieci. Jej autobiograficzna proza „Darowane kreski” została wyróżniona w 1994 roku Międzynarodową Nagrodą Literacką im. Janusza Korczaka. A książka „Wędrowcy” (1983) jest wpisana na polską listę Kanonu Książek dla Dzieci i Młodzieży.

Jest członkiem Polskiej Sekcji IBBY (do 2003 jej wieloletnim wiceprezesem), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 2002 – Sekretarz Zarządu Głównego) oraz International Research Society for Children Literature.

Dla EZOPA napisała tomik kołysanek „Śpiące wierszyki”.